• Vyber jazyk
    • PL
    • EN
    • DE
    • RU
Nové logo spoločnosti JONIEC® 2021-04-01

K jemným zmenám v logu našej spoločnosti patria: vzdanie sa trojrozmerného charakteru signetu a zmena písma. Nová verzia je univerzálnejšia a modernejšia a zároveň jednoduchá a čitateľná. Hlavnou firemnou farbou je expresívna červená (odkazujúca na predchádzajúcu farbu signetu) - symbol energie, sily, odvahy a vášne. Doplnkovými farbami sú biela a čierna.

Identifikačný systém bude zavádzaný postupne na všetkých reklamných nosičoch používaných našou spoločnosťou. Nové propagačné materiály budú označené aktuálnou verziou logotypu, zatiaľ čo nahradenie vonkajších materiálov predchádzajúcou verziou loga JONIEC® bude trvať 1-2 roky.

Späť na zoznam noviniek